VIP - SWRN Ubezpieczenia online

Witamy ! Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia przez internet z możliwością opłaty w systemieTel.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się ze mną:
tel.
Przejdź do treści
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE VIP OD 173 ZŁ
Ubezpieczenie na życie PZU
O czym warto wiedzieć wybierając jeden
z wariantów ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do 65 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

możliwość zakup 2 z 5 wariantów i skumulowanie
wysokości świadczeń

deklaracja przystąpienia nie zawiera ankiety medycznej

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca
dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego)
Ubezpieczenie na życie UNUM
O czym warto wiedzieć wybierając
ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do nawet 60 rok życia

wiek końca - 70 rok życia

do ubezpieczenia może przystąpić osoba wykonująca dowolny zawód (z wyłączeniem sportowca zawodowego i żołnierza)
Ubezpieczenie na życie WARTA
O czym warto wiedzieć wybierając
ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - od 18 do nawet 55 rok życia

wiek końca - 67 rok życia (zobacz szczegóły >>)

wyłączenie ochrony podczas wykonywania pracy
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę >>)
Ubezpieczenie na życie HESTIA
O czym warto wiedzieć wybierając
wariant ubezpieczenia na życie:

wiek wstępu - 18 - 54 rok życia

wiek końca - 70 rok życia (zobacz szczegóły >>)

brak możliwości przystąpienia osoby wykonującej pracę
o podwyższonym ryzyku (zobacz listę)

zaliczenie stażu do karencji z dotychczasowej umowy grupowej lub Indywidualnej Kontynuacji (IK)
WAŻNE !
Możesz wykupić po jednym ubezpieczeniu na życie zarówno w UNUM, WARTA, HESTIA, a także dwa ubezpieczenia w PZU tym samym zwiększając sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach. Wykupując ubezpieczenie UNUM ze składką 557 zł, WARTA ze składką 298 zł, HESTIA ze składką 173 zł, PZU ze składką 316,40 zł, suma ubezpieczenia za zgon naturalny wynosić będzie 1.825.000 zł, gdy osierocisz np. dwójkę dzieci, świadczenie wzrośnie do 1.905.000 zł. Natomiast gdy śmierć nastąpi w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy skumulowana kwota wynosić będzie 5.995.000 zł.
Warianty ubezpieczenia:

Towarzystwo ubezpieczeniowe:
HESTIA
UNUM
WARTA
PZU
UNUM
UNUM

Składka miesięczna:
173 zł
259 zł
298 zł
316,40 zł
398 zł
557 zł

Szczegóły:ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZONEGO
1.
Zgon:
skumulowane wysokości świadczeń w PLN
a)
w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy
670 000
1 750 000
1 500 000
1 325 000
2 000 000
2 500 000
b)w wyniku NW komunikacyjnym
485 000
1 250 000
1 500 000
1 325 000
1 500 000
2 000 000
c)
w wyniku wypadku przy pracy
485 000
1 250 000
1 000 000
900 000
1 500 000
2 000 000
d)w wyniku NW (Nieszczęśliwy Wypadek)
305 000
750 000
1 000 000
900 000
1 000 000
1 500 000
e)w wyniku zawału / udaru
250 000
300 000
500 000
450 000
600 000
1 000 000
f)wskutek choroby / naturalny
125 000
250 000
500 000
450 000
500 000
750 000
g)
dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka
20 000
-
--
-
20 000
2.
Niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek NW
100 000
-
-30 000--
3.
Inwalidztwo w wyniku NW
-
100 000
200 000
-
200 000
200 000
4.Trwały uszczerbek w wyniku:

a)
NW komunikacyjnego - za 100% uszczerbku
150 000
150 000
200 000
87 500
200 000
250 000

NW komunikacyjnego - za 1% uszczerbku
1 500
1 500
2 000
875
2 000
2 000
b)
NW - za 100 % uszczerbku
125 000
150 000
150 000
87 500
200 000
250 000

NW - za 1% uszczerbku
1 250
1 500
1 500
875
2 000
2 500
c)
zawału / udaru - za 100%
100 000
150 000
150 000
-
200 000
250 000

zawału / udaru - za 1%
1 000
1 500
1 500
-
2 000
2 000
d)
złamanie kości
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
25 000
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
e)
poważne uszkodzenie ciała
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
25 000
w ramach uszczerbku
w ramach uszczerbku
5.
Poważne zachorowanie
15 000
25 000
49 jednostek chorobowych
30 000
31 000
35 000
49 jednostek chorobowych
50 000
49 jednostek chorobowych
6.
Operacje chirurgiczne - suma ubezp.
5 000
10 000
10 000
8 000
10 000
15 000
7.
Zabiegi specjalistyczne ubezpieczonego
10 000
-
-
5 000
10 000
10 000
8.
Pobyt w szpitalu:

w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy
400 za dzień
500 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
800 za dzień
800 za dzień
a)
w wyniku wypadku komunikacyjnego
400 za dzień
400 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
600 za dzień
600 za dzień
b)w wyniku wypadku przy pracy400 za dzień
400 za dzień
500 za dzień
320 za dzień
600 za dzień
600 za dzień
c)
w wyniku NW
300 za dzień
300 za dzień
400 za dzień
320 za dzień
400 za dzień
400 za dzień
d)
wskutek zawału serca lub udaru mózgu
250 za dzień
150 za dzień
200 za dzień
160 za dzień
200 za dzień
200 za dzień
e)w wyniku choroby
150 za dzień
150 za dzień
200 za dzień
160 za dzień
200 za dzień
200 za dzień
f)na OIOM
500 za dzień
300 za dzień
1 000 jednorazowo
-
300 za dzień
300 za dzień
g)
czasowa niezdolność do pracy po pobycie w szpitalu
500 jednorazowo
-
----
9.
Koszty leczenia ubezpieczonego w następstwie NW
-
-
----
10.
Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych ubezpieczonemu w następstwie NW
-
-
----
11.
Koszty rehabilitacji ubezpieczonego w następstwie NW
-
-
----

ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DZIECKA


12.
Poważne zachorowanie
25 000
25 000
24 jednostek chorobowych
--35 000
24 jednostek chorobowych
50 000
24 jednostek chorobowych
13.
Leczenie szpitalne - kwota zryczałtowana
1 500
-
----

TAP

Telefoniczna i mailowa pomoc prawna
Tak
TakTakTak

USŁUGI DOTYCZĄCE POMOCY W NAGŁEJ POTRZEBIE

Pakiet assistance medyczny
Tak
TakTakTakTak
Towarzystwo ubezpieczeniowe:
HESTIA
UNUM
WARTA
PZU
UNUM
UNUM

Wiek przystąpienia / końca ochrony:
54 r.ż / 70 r.ż.
60 r.ż / 70 r.ż.
55 r.ż. / 67 r.ż.
65 r.ż. / 70 r.ż.
60 r.ż / 70 r.ż.
60 r.ż / 70 r.ż.

Oświadczenie o stanie zdrowia:
Tak
Tak, skrócone
Tak
Nie
Tak, skrócone
Tak, skrócone

Możliwość wprowadzenia cesji na bank:
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Zaliczenie stażu z dotychczasowego grupowego ubezpieczenia na życie:
Tak,
również z IK
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Składka miesięczna:
173 zł
259 zł
298 zł
316,40 zł
398 zł
557 zł
UDOGODNIENIA:
zapis w pełni ONLINE,
bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną

zapis w pełni ONLINE,
bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
zapis w pełni ONLINE,
bez konieczności wydruku i wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną
Potrzebujesz opieki medycznej, dostępu do prywatnych placówek w całym kraju ?
Przydatne dokumenty:
HESTIA
składka 172 zł
WARTA
składka 298 zł
OWU:
Przewodnik:
Ulotka:
Co po osiągnięciu wieku wyznaczonego na koniec ochrony?:
Porównanie zapisów OWU:
WARTA
HESTIA
Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):
Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
WARTA
3 miesiące:
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • pobyt na OIOM w wyniku choroby
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu w wyniku choroby lub śmierci naturalnej
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczneBrak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem
i usługą assistance.
HESTIA
3 miesiące:
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenia szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne dziecka
 • poważnego zachorowania Ubezpieczonego i dziecka,
 • leczenia specjalistycznego
.
6 miesięcy w ryzykach:
 • zgonu Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • operacji chirurgicznej Ubezpieczonego,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • osierocenie dziecka
.
Brak karencji dla zdarzeń związanych
z nieszczęśliwym wypadkiem i usługą assistance.
Potrzebujesz dodatkowych informacji ?
Wróć do spisu treści